Korpus osobowy
Wszyscy oficerowie Wojska Polskiego tworzyli korpus oficerski WP. Korpus ten podzielony był na poszczególne korpusy osobowe związane z rodzajem broni (lub służby) w której dany oficer służył. Korpusy osobowe nie były od siebie zależne, funkcjonowały równolegle. W ramach korpusów ustalano starszeństwo oficerów.

Ustawa z 23 marca 1923 o obowiązkach i prawach oficerów WP ustaliła następujące korpusy osobowe:
 1. korpus oficerów piechoty
 2. korpus oficerów jazdy
 3. korpus oficerów artylerji
 4. korpus oficerów inżynierji i saperów
 5. korpus oficerów aeronautycznych
 6. korpus oficerów łączności
 7. korpus oficerów kolejowych
 8. korpus oficerów samochodowych
 9. korpus oficerów taborowych
 10. korpus oficerów żandarmerji
 11. korpus oficerów kontrolerów
 12. korpus oficerów sądowych
 13. korpus oficerów sanitarnych
 14. korpus oficerów intendentów
 15. korpus oficerów uzbrojenia
 16. korpus oficerów geografów
 17. korpus oficerów weterynaryjnych
 18. korpus oficerów administracji
Generałowie tworzyli odrębny korpus osobowy generałów.

Z biegiem czasu i z modernizacją i rozwojem Wojska Polskiego zmieniano nazwy i zmieniano listę korpusów osobowych. Najliczniejszym korpusem osobowym był korpus oficerów piechoty. Oficerów przenoszono pomiędzy korpusami tylko na własną prośbę, bądź w związku ze zmianą organizacji korpusów (połączeniem, wydzieleniem) oraz w związku z awansem na stopień generała. W ramach poszczególnych korpusów mogły obowiązywać różne stopnie oficerskie. W późniejszym okresie oficerowie dodawali do swojego stopnia oficerskiego określenie korpusu np. kapitan piechoty, lub porucznik administracji.
O projekcie| Jak pomóc? | Białystok 2013| kontakt: kkboiling@gmail.com